Adatvédelem - Cemix

Tisztelt Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a CEMIX személyes adatait miként gyűjti és kezeli.  

SZEMÉLYES ADATOK

1.     A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok

1.1. név

1.1.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

1.1.2.      az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére

1.2. e-mail cím

1.2.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

1.2.2.      az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a CEMIX a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe.

2.     A weboldalon történő regisztráció során gyűjtött adatok

2.1. név

2.1.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

2.1.2.      az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása ajánlatkérése esetén

2.2.  e-mail cím

2.2.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

2.2.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás ajánlatékérése esetén; a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

2.3. telefonszám

2.3.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

2.3.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a CEMIX termékeire ajánlatot kér

2.4. cím

2.4.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

2.4.2.      az adatkezelés célja: amennyiben a Felhasználó a CEMIX termékeire ajánlatot kér, kérése esetén azt a CEMIX postai úton küldi meg a Felhasználó részére

2.5. születési év

2.5.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

2.5.2.      az adatkezelés célja:  a CEMIX szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe, az adatkezelés célja ekként az, hogy ellenőrzésre kerülhessen, hogy a Felhasználó jogosult-e a szolgáltatást igénybe venni 

A regisztráció során megadott adatokat a CEMIX a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók fenntartása nem lehetséges.

3.     A Tradeclub, illetve Webshop szolgáltatásainak igénybe vétele során gyűjtött adatok

3.1. név

3.1.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

3.1.2.      az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása vásárlás, illetve pontbeváltás esetén

3.2.  e-mail cím

3.2.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

3.2.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás vásárlás, illetve pontbeváltás esetén; a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

3.3. telefonszám

3.3.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

3.3.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, illetve pontbeváltással termék leszállítását kéri  

3.4. cím

3.4.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

3.4.2.      az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, illetve pontbeváltással termék leszállítását kéri    

3.5. születési év

3.5.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

3.5.2.      az adatkezelés célja: a CEMIX szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe, az adatkezelés célja ekként az, hogy ellenőrzésre kerülhessen, hogy a Felhasználó jogosult-e a szolgáltatást igénybe venni  

A regisztráció során megadott adatokat a CEMIX a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók fenntartása nem lehetséges.

4.     A CEMIX által szervezett szakmai képzésre történő jelentkezés során kezelt adatok

4.1. név

4.1.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

4.1.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrálása a szakmai képzésen

4.2. telefonszám

4.2.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

4.2.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználóval történő kapcsolattartás a szakmai képzésen történő részvétel vonatkozásában

4.3. cím

4.3.1.      az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 

4.3.2.      az adatkezelés célja: a Felhasználóval történő kapcsolattartás a szakmai képzésen történő részvétel vonatkozásában

4.4. További jelentkezők neve és e-mail címe (opcionális)

4.4.1.      amennyiben a Felhasználó további személyeket kíván regisztrálni a szakmai képzésen, megadhatja e személyek nevét és e-mail címét; ezen adatokat a CEMIX a 3.1. és 3.3. pontokba meghatározott célból kezeli; további személyek regisztrálása esetén a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy e személyek személyes adatainak Cemix Hungary Kft. általi kezeléséhez az érintett személy hozzájárult

A szakmai képzésen való regisztráció során megadott adatokat a CEMIX a szakmai képzés lezárultáig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A szakmai képzésen való regisztráció során a Felhasználó a fenti adatokat - a 3.4. pontban említett adatok kivételével - köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a szakmai képzésre való jelentkezés nem lehetséges.  

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a www.cemix.hu weboldalon cookie-kat használunk a weboldal működésének fenntartása érdekében. A weboldalon használt cookie-k neve alábbi:

PHPSESSID: a cookie a munkamenet azonosítására szolgál, a Felhasználóról nem gyűjt és tárol adatokat.

_ga: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt.

_gid: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt.

 _gat: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt.

cookieControl: a cookie azt vizsgálja, hogy a Felhasználó elfogadta-e cookie szabályzatot.  

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:

Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngésző:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngésző:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

A Felhasználó jogai

A CEMIX általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:

a)          tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);

b)          személyes adatainak helyesbítését kérni;

c)          személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);

d)          korlátozását kérni adatainak kezelésének;

e)          tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;

f)           gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

A CEMIX általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá: 

a)          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;

b)          jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;

c)          jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A CEMIX által alkalmazott technikai és szervezésibiztonsági intézkedések

A CEMIX gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a CEMIX rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A CEMIX minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a CEMIX külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, a CEMIX azokat hathavonta felülvizsgálja.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A CEMIX mint adatkezelő elérhetősége

CEMIX Hungary Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8200 Veszprém Házgyár u. 9. sz.

Telefonszáma: +36 88 590 500

E-mail címe: adatvedelem@cemix.hu

Cégjegyzékszáma: 19-09-000119

Adószáma: 10330834-2-19

 

Adatvédelemért felelős személy:

Algács Anikó – ügyvezető asszisztens

Telefonszám: +36 70 475 6001

E-mail: aniko.algacs@cemix.hu

Személyesen elérhető: 8200 Veszprém Házgyár u. 9. sz.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben a CEMIX általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat a adatvedelem@cemix.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 8210 Veszprém, Házgyári u. 9. pf. 1723 címre küldheti el.